Đơn đăng ký nhận trợ cấp lương hưu trọn gói 2019

Đơn đăng ký nhận trợ cấp lương hưu trọn gói dành cho những người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản khi đã trở về nước được trả lại tiền thuế thu nhập.

1. Điều kiện nộp hồ sơ xin nhận trợ cấp lương hưu trọn gói

(1) Người không mang quốc tịch Nhật Bản

(2) Người có tổng số tháng tương ứng số tháng trong thời gian đã đóng phí bảo hiểm của người được bảo hiểm thứ 1 của trợ cấp quốc dân, với số tháng tương ứng 3/4 số tháng trong thời gian miễn giảm 1/4 phí bảo hiểm, và số tháng tương ứng 1/2 số tháng trong thời gian miễn giảm một nửa phí bảo hiểm, cộng với số tháng tương ứng 1/4 số tháng trong thời gian miễn giảm 3/4 phí bảo hiểm hoặc người có từ 6 tháng trở lên trong thời gian được hưởng bảo hiểm trợ cấp phúc lợi xã hội

(3) Người không cư trú tại Nhật Bản

Người không nhận trợ cấp lương hưu (bao gồm trợ cấp chữa trị tàn tật) Hồ sơ đăng ký “Đơn đăng ký nhận trợ cấp lương hưu trọn gói” (Trợ cấp quốc dân/bảo hiểm trợ cấp phúc lợi xã hội) Hồ sơ đính kèm

(1) Bản sao Passport (hộ chiếu) (Trang có thể xác nhận họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, chữ ký, tư cách lưu trú)

(2) Bản sao Passport (hộ chiếu) (Trang có thể xác nhận ngày tháng năm cuối cùng rời khỏi Nhật Bản)

(3) Hồ sơ có thể xác nhận “Tên ngân hàng”, “Tên chi nhánh”, “Địa chỉ chi nhánh”, “Số tài khoản” và “Tên tài khoản của người đăng ký”. (Giấy tờ chứng nhận, v.v… do ngân hàng cấp, ngoài ra, vui lòng lấy chứng nhận của ngân hàng vào cột “Dấu chứng nhận tài khoản của ngân hàng”.)

(4) Sổ bảo hiểm lương hưu, hay những hồ sơ khác có thể xác nhận số hiệu bảo hiểm lương hưu cơ bản.

2. Đơn đăng ký nhận trợ cấp lương hưu trọn gói

Download: Tại đây

Bạn có thể điền theo mẫu và lấy các thông tin cần thiết. Download: Tại đây

Trên đây là bài viết “Đơn đăng ký nhận trợ cấp lương hưu trọn gói”. Mọi thắc mắc về các chương tình xuất khẩu lao động Nhật Bản vui lòng liên hệ theo số hotline: 0986120111 – Nguyễn Hoài Nam – Trưởng phòng Nhật Bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *